Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Nyhetsbrev om barn med FASD för dig som jobbar inom förskola/skola

Nyhetsbrev om barn med FASD för dig som jobbar inom förskola/skola

Nyhetsbrev om barn med FASD för dig som jobbar inom förskola/skola. I månadens nyhetsbrev kan du läsa om bland annat följande:

Barn med FASD är precis som alla barn och elever olika sinsemellan, men gemensamt för dem är att de behöver bli bemötta med förståelse för sina förutsättningar baserad på specifik kunskap om FASD. Dr Jenny Rangmar är författare till skriften Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol. Skriften riktar sig till dig som arbetar i pedagogisk verksamhet och den ger både faktakunskap och praktiska exempel och kan hämtas i nyhetsbrevet.

Många barn med FASD känner utanförskap och att bryta det är en utmaning för både förskola och skola. Kanske är inkludering, i den form vi känner till, inte den rätta vägen? Kenth Hedevåg föreläser för skolpersonal och skolledningar över hela landet.

Alla elever har rätt till studiero och trygghet i skolan, barn med FASD behöver det extra mycket.

Vi berättar mer i nyhetsbrevet som du kan läsa här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt