Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Personer med FASD i folkhögskolans värld

Personer med FASD i folkhögskolans värld

Efter år av misslyckanden, ibland en hel skoltid, har många unga med FASD tappat både motivation och självkänsla och det är svårt att komma vidare till en meningsfull sysselsättning. För en del har folkhögskola blivit räddningen och vändningen i livet.

Folkhögskolan är en välkomnande miljö och vikten av goda relationer, både mellan deltagarna och mellan lärare och deltagare, betonas starkt. Här erbjuds en gemenskap och ett sammanhang med små grupper och hög personaltäthet. Den personliga och sociala utvecklingen är i fokus, inte ämnesinlärningen och pluggande. Man jämför inte resultat eller prestationer men någon annan än sig själv och därför är det heller ingen som halkar efter. 

I Sverige finns 154 folkhögskolor och de flesta drivs av ideella organisationer, stiftelser eller samfund och finansieras av staten. Det enda kravet som ställs från staten är att utbildningen på folkhögskola ska bidra till att stärka demokratin. Man arbetar därför för att främja deltagarnas personliga utveckling och öka deras kunskap om samhället och därigenom bli mer delaktiga.   

Kursutbud och profiler varierar mellan olika skolor. Man kan läsa allmänna kurser med skolämnen på den nivå som är lämplig, det kan vara grundskole-, gymnasie- eller högskoleförberedande kurser. Det finns även helt intressebaserade profilkurser vars mål är att deltagarna ska kunna leva självständigt, samt kurser som leder till en yrkesutbildning.  

Även om man kan uppnå exempelvis gymnasiekompetens arbetar man på folkhögskolan inte utifrån en läroplan. Längden på kurserna är därför inte heller fixerad. Man kan söka till vilken skola man vill i landet och vissa utbildningar berättigar till bidrag från CSN. 

Många folkhögskolor erbjuder internatboende i olika former vilket skapar tillhörighet och gemenskap för deltagarna. Internatboende kan vara första steget mot ett självständigt liv och för att deltagarna ska kunna känna sig för är det ofta obligatoriskt att vara med på några prova-på-dagar. Man utvärderar sedan tillsammans innan man bestämmer om man vill anmäla sig till en kurs. Sveriges folkhögskolor har en gemensam webbplats, www.folkhogskola.nu 

På Furuboda folkhögskola har ett flertal deltagare med FASD utbildats och utvecklats som människor. Furuboda ligger på den skånska ostkusten och är en skola med brett utbud och mycket gott renommé. Läs mer här https://furuboda.org/ 

| Tillbaka
C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

Bloggarkiv

Aktuellt

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!