Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Transit i samhällsvården – när unga utreds på särskilda ungdomshem

Transit i samhällsvården – när unga utreds på särskilda ungdomshem

Hur påverkas unga av att omhändertas för utredning och vård vid statliga institutioner? Fil dr Sofia Enell har forskat på det och resultaten som redovisas i hennes avhandling är nedslående, något som belyses i debattartikeln ”För mycket tvång och för lite kompetens inom ungdomsvården”, nyligen publicerad på DN Debatt.  

Barn och unga med FASD kan vara utåtagerande och har i många fall även andra beteendeproblem till följd av sina neurologiska skador. Psykisk ohälsa är vanligt och det är svårt att få hjälp från psykiatrin. I värsta fall kan problemen leda till missbruk och kriminalitet. Insatser från socialtjänsten, till exempel i form av utredning eller behandling på Särskilt ungdomshem, kan då bli aktuella.

Vid placering på Särskilt ungdomshem blir den unge inlåst med mer eller mindre omfattande restriktioner, och i stort sett avskuren från omvärlden. Hur barn och unga påverkas av och uppfattar den vård som ges har tidigare inte studerats mera ingående. Avhandlingen Transit i samhällsvården – när unga utreds på särskilda ungdomshem, av fil dr Sofia Enell, Linnéuniversitetet, är därför välkommen.

”Likt väntan på nästa flyg i en transithall väntar de unga på avgång till andra insatser. Men deras väntan är ofrivillig och deras flygbiljett anger varken destination eller tid för avgång. De vet inte vart de är på väg. Biljetten gäller heller inte någon efterlängtad semesterresa. Den handlar om vad socialtjänsten ska göra och hur livet för de unga ska gestalta sig den närmaste tiden. I denna avhandling står ungas erfarenheter av att befinna sig i transit, socialsekreterares erfarenheter av att använda transithallen och bådas formande av resans fortsättning, i fokus.” skriver Sofia Enell i sin avhandling, som finns att läsa i sin helhet här >>

Enell visar att det finns stora brister, bland annat saknar personalen på Särskilda ungdomshem tillräcklig utbildning. För barn och unga med funktionsnedsättning, exempelvis FASD, kan följderna av vistelse på Särskilt ungdomshem bli förödande. I debattartikeln ”För mycket tvång och för lite kompetens inom ungdomsvården” på DN Debatt tar Enell och kollegor upp problemen och menar att vården på institutionerna till och med skapar nya problem för en redan utsatt grupp. Läs debattartikeln här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt