Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Arendal – regionalt resurscentrum i Norge

Arendal – regionalt resurscentrum i Norge

Vid den femte europeiska FASD-konferensen i Berlin presenterades värdland för nästa konferens 2020. Det blev Norge och RK-MR vid Sörlandets Sykehus i Arendal som tog hem det prestigefulla uppdraget att arrangera EUFASD 6.

Neuropsykolog Gro CC Løhaugen är verksamhetschef vid det regionala resurscentret för barn med medfödda alkohol- och drogskador och leder verksamheten tillsammans med överläkare Jon Skranes. Båda var på plats när valet av Arendal offentliggjordes.

- Vi är mycket stolta och glada över att få förtroendet att arrangera nästa EUFASD konferens och vi ska göra vårt bästa för att leva upp till förväntningarna, sa Gro CC Løhaugen. Jon Skranes presenterade Arendal och Sörlandets Sykehus genom en kort film och konstaterade att det kommer att bli en helt ny och sannolikt exotisk upplevelse, jämfört med de tidigare konferenserna som alla hållits i stora städer som Berlin, Rom och London. 

Resurscentret i Arendal är det är det första av sitt slag i Skandinavien. Arendal tillhör den största av Norges fyra sjukvårdsregioner och upptagningsområdet omfattar mer än halva befolkningen.

Redan år 2005 rapporterade norska folkhälsomyndigheter att befintlig specialisthälsovård för barn och ungdomar med medfödda alkohol- och drogskador inte var tillfredsställande. Man såg att det fanns ett särskilt behov av personal med tvärvetenskaplig kompetens för att diagnostisera FAS och bedöma FASD. Ett resurscentrum för barn och ungdomar som blivit exponerade av alkohol och droger under fostertiden behövde därför inrättas. Några år senare genomfördes en workshop med titeln “Assessment and diagnosis of children, adolescents and adults who have been exposed to drugs in utero”. Ett flertal experter på området samlades, vilket senare ledde till att Enheten för barnneurologi och rehabilitering vid Sörlandets Sykehus år 2012 ansökte om att bli ett regionalt resurscentrum. Ansökan godkändes i mars 2015.

Inrättandet av ett regionalt resurscenter var kulmen på ett decennium av arbete för att etablera en tvärvetenskaplig enhet med kompetens om barn med alkohol- och drogfosterskador. Enheten arbetar med utredning, diagnosticering och habilitering av barn mellan 2 och 18 års ålder, i syfte att förebygga sekundära funktionshinder som ofta drabbar dessa barn samt förbättra den långsiktiga prognosen för denna ganska försummade patientgrupp.

Det primära målet för Arendals regionala resurscentrum är att samla, systematisera och sprida kunskap om diagnosmetoder samt hur barn med FASD eller andra drogrelaterade skador ska bedömas och behandlas. I direktivet från hälso- och sjukvårdsregionen ingår också att utveckla och tillhandahålla utbildning om diagnosmetodik och riktningslinjer för diagnosticering enligt metoden ”4 Digit Diagnostic Code”. Man ska också utvärdera och förmedla metoder för stöd och behandling samt initiera forskningsprojekt om FASD och skapa nätverk för professionella. Även utbildning av sjukvårdspersonal i att identifiera, följa upp och stödja barn med FASD ingår i uppdraget.

Verksamheten vid resurscentrum i Arendal finns närmare beskriven här >>

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt