Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Vi måste förändra vår attityd till alkohol

Vi måste förändra vår attityd till alkohol

Rena tillfälligheter och Sovjetunionens fall har haft stor betydelse för att forskningen om fosterskador av alkohol förts framåt. Den amerikanske forskaren Dr Kenneth R. Warren är en av de få som var med när allting började och fortfarande bidrar till att öka medvetenheten och förbättra kunskapen om FASD. FAS-föreningen mötte honom i Berlin i samband med den femte FASD konferensen.

- I dag pratar man om att flera procent av alla barn som föds kan ha FASD, tidigare trodde man att det rörde sig om promille, säger Dr. Kenneth R. Warren. 

Warren har ägnat i stort sett hela sin yrkeskarriär åt området alkohol och fosterskador samt varit tongivande inom forskningsområdet. Under den femte EUFASD-konferensen i Berlin, 24-26 september mottog Warren, tillsammans med kollegorna Dr Edward Riley och dr Hans Spohr, utmärkelsen “Award for lifelong achievment”. Alla tre tackades även för sitt stöd till den europeiska organisationen EUFASD Alliance.   

På konferensens sista dag gav Ken Warren en intressant föreläsning om FASD ur ett historiskt perspektiv och FAS-föreningen fick därefter en stund på tu man hand med honom. Dr. Warren är en distingerad, vithårig man som generöst delar med sig av både sin forskargärning och sig själv. Det är inte utan stolthet han visar bilder på sina bedårande barnbarn och berättar om hur deras rödlockiga hår har gått i arv.  

- Det är en stor utmaning för samhället att förebygga FASD säger Ken Warren, det räcker inte med information och kampanjer. Alkohol ingår i den sociala normen och för att bryta den måste man nå ut med utbildning och påverka människor på gräsrotsnivå.  

- Vi behöver förändra vår attityd till alkohol i hela samhället, det måste vara okey att välja alkoholfritt!  

Dr Kenneth R. Warren är ursprungligen biokemist, men sökte sig tidigt i karriären till ett område som låg närmare människors verklighet. Under sin tid vid Michigan University kom han att intressera sig för fosterskador.  

Warren berättar med stort engagemang hur han en gång i tiden, faktiskt av en ren tillfällighet, kom i kontakt med FASD - det område som hela hans fortsatta karriär skulle komma att kretsa kring. Han rekryterades 1976 till NIAAA, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, som stöder och bedriver forskning om effekterna av alkohol på människors hälsa och välbefinnande. I hans jobb ingick att ansvara för en utfrågning om FAS - trots att han vid den tidpunkten inte hade hört talas om alkoholrelaterade fosterskador.  

- För att få ett gränsvärde att referera till ringde jag upp professor Ann Streissguth, som då gjort de första studierna av en grupp barn med FAS, berättar Ken Warren. Jag frågade vilken som var den lägsta mängden någon av mammorna till dessa barn rapporterat och hon svarade att det var sex glas om dagen. Det var så det kom sig att sex drinkar om dagen till en början var den enda nivå man säkert kunde säga var bevisat skadlig för fostret.      

Vid den tiden hade begreppet FAS etablerats relativt nyligen av barnläkarna dr. Kenneth Jones och David Smith. Den allmänna uppfattningen var fortfarande att det var ofarligt att dricka alkohol även när man väntade barn och för att motbevisa Jones och Smiths påståenden började forskare göra djurstudier. Genom dessa fick man, tvärt emot vad man förväntat sig, mycket tydliga bevis på alkoholens stora skadeverkningar.   

- När vi såg bilder på alkoholexponerade musungar fanns det inte längre några tvivel om att deras skador var orsakade av just alkohol. 

Ken Warren förstod att fynden var viktiga och tillsammans med ett team av forskare, kliniker och andra experter skrev han en rapport till departementet. ”Ni måste låta världen få veta detta!” skrev han och fick tillstånd att publicera resultaten.    

Trots den alarmerande rapporten var det svårt att få stöd för att gå ut med varningar och råd till gravida om att avstå från att dricka alkohol. Rapporten väckte heller ingen uppmärksamhet i media.  

- Alkoholindustrin ville absolut inte höra talas om att alkohol kunde vara skadligt och dessutom var den då ansvariga myndigheten beroende av att få in skattemedel från alkoholförsäljning.  

Året därpå, 1977, publicerade Warren en artikel med det försiktiga rådet att gravida skulle vara sparsamma med alkohol. Det fanns visserligen övertygande bevisning om att alkohol var farligt för fostret, men eftersom man inte  kunde precisera vare sig gränsvärden eller redovisa statistik över hur många människor som var skadade, gick det inte heller att argumentera för total avhållsamhet. Ken Warren förklarar hur man resonerade.   

- Det är viktigt att komma ihåg att man fram till nu hade haft uppfattningen att det var helt okey att dricka alkohol under graviditet. Många kvinnor var alltså gravida när de första artiklarna publicerades och det var svårt att från en dag till en annan – och med den begränsade kunskap vi hade – säga att kvinnor inte borde dricka alls. Det skulle vara alltför lätt att avfärda sådana rekommendationer med att det saknades vetenskapligt stöd.  

- Men man gick i alla fall ut med ett tydligt budskap att det enda säkra var att avstå från alkohol eftersom det saknades gränsvärden.   

Efter fyra år, fyllda med byråkratiska processer mellan myndigheter, fanns ännu inga statliga rekommendationer. Först när frågan flyttades över till myndigheten med ansvar för livsmedel och läkemedel blev den stort uppslagen i media.  

- Plötsligt pratade man om det i varenda nyhetssändning på TV i hela Amerika!    

Vid den tiden var det väldigt få som hade mött alkoholskadade barn i verkligheten. I media visades i stort sett bara bilder på möss och det gjorde inte så stort intryck på folk. Men sedan hände någonting som över en natt påverkade många människors medvetenhet om FASD!   

- Sovjetunionens fall 1991 kom att påverka medvetenheten och kunskapen om FAS i USA, berättar Ken Warren. Plötsligt fick man möjlighet att adoptera barn från före detta Sovjetstater och i många av de amerikanska adoptivfamiljerna var någon av föräldrarna statligt anställd. På så sätt blev problemet känt bland politiker och myndigheter på allra högsta nivå. Under den perioden blev Dr. Warren ombedd att publicera en officiell rapport om FASD – en rapport som fick stort genomslag och kom att bli en vändpunkt för förståelsen för FASD i USA.   

Sedan dess har kunskapen vuxit enormt, både i USA och resten av världen. Warren nämner bland annat att senare tids forskning visar hur inre organ som njurar och hjärta påverkas av alkohol i fosterlivet, liksom att man genom studierna av vuxna med FASD visat att det finns en ökad dödlighet. Man har också successivt fått en allt bättre uppfattning om prevalensen.  

- Vi börjar inse att FASD inte är sällsynt, inte ens ovanligt. 

Ken Warren håller sig uppdaterad och understryker hur viktiga de nya medierna har blivit för att nå ut, sprida kunskap och öka medvetenheten om FASD. Han blickar ständigt framåt och är fortfarande nyfiken på vad som händer på området. Sin ålder till trots känner han sig inte fullärd. 

- Nej absolut inte, jag får ny kunskap varje dag!  

- You know, säger han och skrattar, när jag ser mig i spegeln är jag inte en vithårig gammal man, där är jag betydligt yngre – och än idag lika rödhårig som mina barnbarn!

Från vänster: PhD Kenneth R. Warren, Columbia, Missouri - PhD Emeritus Edward P. Riley, San Diego - Professor. Dr. Hans-Ludwig Spohr, Berlin - PhD Diane Black, grundare och ordförande av EUFASD-Alliance

Från vänster: PhD Kenneth R. Warren, Columbia, Missouri - PhD Emeritus Edward P. Riley, San Diego - Professor. Dr. Hans-Ludwig Spohr, Berlin - PhD Diane Black, grundare och ordförande av EUFASD-Alliance

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt