Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Archive by month: 2018-1Return
RättVisat, ett nytt, digitalt kommunikationshjälpmedel
Barn och ungdomar som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal.
Läs mer

Bloggarkiv

Aktuellt