Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Archive by month: 2017-7Return
SVT belyser FASD-problematiken
SVT tog den 23/8 2017 upp ämnet FASD i flera av sina sändningar och belyste bland annat bristen på kunskap om diagnosen och svårigheten att få rätt stöd för de drabbade.
Läs mer
FASD - en osynlig, men förebyggbar funktionsnedsättning
Det är viktigt att fastställa förekomsten av en sjukdom för att kunna göra politiska prioriteringar och planera hälso- och sjukvården.
Läs mer
Vi har kunskapen, resurserna och kompetensen, men vi är inte ens nära!
I Sverige bedrivs ytterst intressant och internationellt uppmärksammad forskning kring alkoholrelaterade fosterskador. Ändå ligger vi långt efter när det gäller att identifiera och diagnosticera barnen och - framför allt - tillgodose deras behov.
Läs mer

Bloggarkiv

Aktuellt