Material att beställa

FAS-föreningen erbjuder gratis informationsmaterial samt broschyrer, studiematerial och böcker till försäljning, både på svenska och engelska.

Vill du veta mer om alkoholrelaterade fosterskador går det även att boka en föreläsning! Slå gärna ihop flera arbetslag eller enheter så fler får ta del av viktig kunskap. Läs mer om våra föreläsningar i menyn.


 


 

Föreläsningar, studiecirklar m.m.

Förutom ovanstående informationsmaterial erbjuder FAS-föreningen föreläsningar
Vi kan även ge råd om hur man kan starta en studiecirkel om barn med alkoholrelaterade fosterskador.

 

Klicka här för att beställa material