Intyg adoptionsansökan

FAS-föreningen utfärdar personliga intyg till familjer som är medlemmar i föreningen och som ansöker om att få adoptera barn som misstänks ha alkoholrelaterade fosterskador eller har diagnosen FAS. I intyget beskrivs att familjen är införstådd med vad barnets problematik kan innebära och vad FAS-föreningen kan erbjuda för stöd, samt vilken hjälp som finns i Sverige för barnets specifika behov.

För att kunna utfärda ett personligt intyg behöver vi ta del av dokumentation kring barnet och registrera ert medlemskap i FAS-föreningen. Alla handlingar behandlas konfidentiellt och föreningens förtroendevalda arbetar under tystnadsplikt.

  • Vi går igenom barnets handlingar
  • Telefonkonsultation vid ett eller flera tillfällen kring barnets problematik och vad FASD kan innebära
  • Intyget formuleras personligt utifrån barnets dokumentation
  • Ni får godkänna ett utkast och skickas via e-post
  • Eventuella ändringar görs
  • Ett original utskrivet på firmapapper och i två exemplar skickas med vanlig post, normalt inom 2-5 dagar

Pris 950:-

Kontakta kansliet via e-post eller telefon 0418-48 11 50 för att beställa intyg.

Du behöver även göra en medlemsanmälan via formuläret på sidan Bli medlem samt betala medlemsavgiften, 150 kr/person, snarast för att undvika fördröjning av intyget.

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!