EUFASD

Europeisk FASD-organisation

17 februari 2011 – Den första europeiska FASD organisationen bildas! En helt ny organisation, vars medlemmar är föreningar, stödgrupper och andra sammanslutningar samt professionella från hela Europa. Organisationens officiella namn är European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance, EUFASD Alliance, och den kommer att bli registrerad med säte i Sverige! Övergripande mål för organisationen är att stödja dem som har FASD och deras familjer och andra i deras omgivning samt att förebygga att fler barn skadas av alkohol under fostertiden.

Organisationen är ideell och registrerad i Sverige.
Hemsida: www.eufasd.org

Kort om EUFASD Alliance

Medlemskap

Ideella organisationer, kliniker, stödgrupper mfl från alla europeiska länder kan ansöka om medlemskap i EUFASD Alliance. (Europa definieras enligt WHO’s regler) Enskilda personer kan inte bli medlemmar. Ansökan om medlemskap och frågor om betalning etc. görs via mail till info@eufasd.org

Avgift

Medlemskap i EUFASD Alliance kostar 50 Euro/år.

Årsstämma

Medlemsorganisationerna i varje land utser tillsammans två personer för att representera landet. Dessa två är röstberättigade och valbara vid årsstämman då ny styrelse väljs. Vid årsstämman kan dock alla som är intresserade närvara som observatörer (utan rösträtt).

Årsstämma hålls vartannat år i samband med den internationella EUFASD-konferensen.

Styrelsen

Styrelsen består av nedanstående sju personer vilka utsågs vid en första konstituerande årsstämma den 17 februari 2011.

Ordförande: Diane Black (Holland)
Kassör: Katarina Wittgard (Sverige)
Sekreterare: Giorgie Petkovic (Kroatien)
Ledamöter:
Susan Fleisher (Storbritannien)
Oscar Garcia-Algar (Spanien)
Simona Pichini (Italien)
Thierry Maillard (Frankrike)
Philippa Williams (Storbritannien)

Förutom styrelsen finns även ett vetenskapligt råd samt ett råd bestående av personer med FASD. Vilka det är kan du läsa mer om här