Femte EUFASD-konferensen

Vartannat år arrangeras en europeisk konferens om FASD. Konferensen vänder sig framför allt till professionella, men alla med yrkesmässigt eller personligt intresse av alkohol, graviditet och fosterskador är välkomna att anmäla sig. Ämnet belyses ur ett brett spektrum och många kontakter ”över gränserna” knyts.

FAS-föreningen är medarrangör till konferensen och vill naturligtvis gärna bidra till att de nordiska länderna representeras av såväl forskare som andra deltagare. Vi hjälper gärna till och ger praktiska råd, om man exempelvis vill göra en presentation på konferensen, eller delta på annat sätt.

Maila oss för mer information

 

Call for abstracts!

Nu är det öppet för abstracts till den femte upplagan av EUFASD conference.

Konferensen arrangeras av EUFASD Alliance i samarbete med FASD Deutschland 24-26 september i Berlin.

Alkohol- och drogrelaterade fosterskador belyses av ett brett spektrum av praktiker, världsledande forskare, representanter från WHO, Eurocare, ideella organisationer, politiker, drabbade familjer och många andra. Konferensen erbjuder en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande för omkring 200 deltagare.  

Förutom forskare och praktiker från Europa deltar världsledande forskare som bland andra Dr Ken Warren, USA, Dr. Margaret M. Murray, USA och Dr Edward P. Riley, USA.

Deadline 16 mars!

Abstracts laddas upp via konferensens webbplats

Teckna dig för konferensens nyhetsbrev här

Detta är den femte europeiska FASD konferensen, de tidigare har hållits i Kerkraade (Holland), Barcelona, Rom och London.