Rapporter och studier

Här presenterar vi ett urval av intressanta forskningsstudier och rapporter som vi rekommenderar för vidare läsning. Sidan kommer att fyllas på fortlöpande.

Fetal Alcohol Spectrum Disorders, psykosociala konsekvenser av och preventiva aspekter på alkoholrelaterade fosterskador

Jenny Rangmar och Claudia Fahlke.
Denna kunskapsöversikt har skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen och är en sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser av alkoholrelaterade fosterskador samt preventiva aspekter på denna typ av fosterskador. Du kan ladda ner den här 

Barn som anhöriga - hur går det i skolan?

CHESS, Centre for Health Equity Studies, på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
De barn som lever i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom är det dubbelt så många som lämnar grundskolan utan behörighet jämfört med barn i familjer utan dessa svårigheter. Det visar en ny studie. Hur många av dessa barn som även har medfödda skador av alkohol eller droger vet man inte. Det finns dock anledning att misstänka att barn med FASD är överrepresenterade i denna grupp. Ladda ner här 

Prenatal Alcohol Exposure and Neurodevelopmental Disorders in Children Adopted From Eastern Europe

Magnus Landgren, Leif Svensson, Kerstin Strömland och Marita Andersson Grönlund. Pediatrics 2010;125;e1178; originally published online April 12, 2010.
Uppföljningsstudie som visar en extremt hög prevalens av FASD bland barn som adopterats till Sverige från före detta öststaterna. Ladda ner som PDF här 

Ophthalmologic characteristics and neuropediatric findings – with special emphasis on children adopted from eastern Europe

Andersson Grönlund, Marita (2005)
Department of Pediatric Ophthalmology, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University
ISBN91-628-6678-8 Läs mer här

Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Finnish Children and Adolescents - Diagnosis, cognition, behavior, adaptation and brain metabolic alterations.

Åse Fagerlund 2013. Department of Psychology and Logopedics, Åbo Akademi University, Folkhälsan Research Center, .
I avhandlingen visas bland annat att barn som inte har tydliga fysiska avvikelser har större beteendeproblem. Samtidigt finns ett samband mellan fysiska avvikelser och kognitiv förmåga; barn med mindre fysiska avvikelser har bättre kognitiv förmåga. Den inledande sammanfattningen är på svenska. Ladda ner som PDF