Öronavvikelser FASD 

En genomgång av studier som rapporterar förekomst av funktionella och strukturella öronavvikelser hos barn som exponerats för alkohol under fostertiden har genomförts av ett forskarteam vid universitet i Sidney, Australien. Materialet publicerades i november 2021 och omfattade totalt 2 496 alkoholexponerade barn.  

Man fann att en betydande andel barn som varit exponerade för alkohol under fostertiden hade öronavvikelser. Avvikelser visade sig både som strukturella förändringar som underutvecklade eller felplacerade ytteröron, och som försämrad funktion som hörselnedsättningar eller inflammatoriska tillstånd.     

Resultaten från den aktuella studien visar vikten av att undersöka öronen vid utredning av patienter med misstänkt FASD. Hörselnedsättning eller andra störningar i örats funktion kan vara en bakomliggande orsak till exempelvis utagerande beteende eller nedsatt inlärningsförmåga hos barn med FASD.  

Funktionella öronavvikelser kan dock vara svåra att upptäcka, i synnerhet hos barn i yngre åldrar. Hälso- och sjukvården behöver därför kunskap om att öronavvikelser är vanligt förekommande hos prenatalt alkoholexponerade barn och att det i så fall kan finnas andra (dolda) funktionsnedsättningar.   

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

N
y
h
e
t
s
b
r
e
v

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

C
h
a
t
t

Få svar på frågor om alkohol- och drogrelaterade fosterskador

I Öppen chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Om det inte finns någon online som kan svara direkt kan du alltid komma tillbaka och få svaret vid ett senare tillfälle, alla frågor och svar ligger kvar i chatten. Du kan också välja att få en notis via mail när din fråga är besvarad.

Vi erbjuder Expertchatt vid speciella tillfällen, då finns en medicinsk- eller annan expert online under och svarar på dina frågor. Information om det kommer att finnas här på FAS-portalen och annonseras via Facebook. Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi presenterar aktuella experter.

I vår Öppna chatt kan du när som helst ställa allmänna frågor om fosterskador av alkohol och droger till oss i FAS-föreningen. Vid speciella tillfällen erbjuder vi även Expertchatt då en medicinsk- eller annan expert svarar på dina frågor direkt.

Gå till chatten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från FAS-föreningen

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. Ungefär en gång i månaden ger vi ut ett Nyhetsbrev med angelägna ämnen, tips om vidareläsning och annat som hänt på FASD-fronten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!