Intyg adoptionsansökan

FAS-föreningen utfärdar personliga intyg till familjer som är medlemmar i föreningen och som ansöker om att få adoptera barn som misstänks ha alkoholrelaterade fosterskador eller har diagnosen FAS. För att kunna utfärda ett personligt intyg behöver vi ta del av dokumentation kring barnet och registrera ert medlemskap i FAS-föreningen.

Alla handlingar behandlas konfidentiellt och föreningens förtroendevalda arbetar under tystnadsplikt.

  • Vi går igenom barnets handlingar
  • Telefonkonsultation vid ett eller flera tillfällen kring barnets problematik och vad FASD kan innebära
  • Intyget formuleras personligt utifrån barnets dokumentation
  • Ni får godkänna ett utkast och skickas via e-post
  • Eventuella ändringar görs
  • Ett original utskrivet på firmapapper och i två exemplar skickas med vanlig post, normalt inom 2-5 dagar

Pris 750:-

Kontakta kansliet via e-post eller telefon 0418-48 11 50 för att beställa intyg.

Du behöver även göra en medlemsanmälan via formuläret på sidan Bli medlem samt betala medlemavgiften, 150 kr/person, snarast för att undvika fördröjning av intyget.

Intyg adoptionsansökan