Stöd och hjälp till privatpersoner

Är du förälder, syskon, arbetskamrat, granne, eller har du kommit i kontakt med personer med FASD i något annat sammanhang? Då har du en unik möjlighet att göra skillnad! En förstående omgivning som vet vad FASD handlar om är ovärderligt för personer med denna typ av funktionsnedsättningar.

Har du själv FAS, FASD, eller annan drogrelaterad fosterskada, då vet du redan vad det handlar om, men människor i din omgivning kanske inte vet det. Tipsa dem om FAS-portalen!

Att mötas av förståelse i små vardagsnära situationer minskar oro och stress för den som lever med FASD. Du som står nära och har en god relation till en person med FASD kan därför vara minst lika viktigt som organiserade stödinsatser som kommer utifrån.

Som förälder har man en särskilt betydande roll, inte bara under barnets uppväxt utan också i vuxenlivet. Problematiken förändras under årens lopp och det är viktigt att vara uppdaterad, både som förälder och närstående.

I FAS-portalen är kunskap och erfarenheter samlade under olika kategorier så att du lätt kan ta till dig det du behöver. Oavsett vad du söker hittar du alltid användbara resurser via portalen.

Via rubriken Hälso- och sjukvård i menyn hittar du bland annat information om

  • Vad som skadas
  • Symtombeskrivningar
  • Behandling

Rubriken Socialtjänst i menyn leder dig till information om bland annt

  • Beteendeproblem
  • Fallbeskrivningar och mycket annat

Via rubriken Skola och förskola kan du få tips om

  • Strategier som du kan använda i vardagen
  • Pedagogiska verktyg som även fungerar hemma

Att söka hjälp

Ett generellt råd i allt hjälpsökande, vare sig det gäller att få en utredning inom sjukvården eller rätt till stöd från försäkringskassan, är att sköta kontakterna så mycket som möjligt skriftligen via mail (eller vanlig post) och även be om skriftliga svar. Spara kopior av all korrespondens och notera alla telefonsamtal med namn på handläggare/myndighetsperson eller motsvarande, samt tidpunkt. Det är annars svårt att hålla reda på vem man pratat med och vem man fått vilket besked av.

En annan fördel med att ha en slags logg för alla kontakter är att risken för missförstånd blir mindre. Korrespondens diarieförs och den som ger svar skriftligt måste anstränga sig att vara tydlig och kan inte i efterhand hävda att hans eller hennes svar missförståtts.

Hjälp i vardagen

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor nytta inte bara i skolan utan också i hemmet. Myndigheten för delaktighet erbjuder en webbutbildning med information om kognitiva funktionsnedsättningar, om orsaker, våra sinnen och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Mer att läsa

Webbutbildningen "Lär om kognition och hjälpmedel" m.m. Myndigheten för delaktighet, MFD