Vår vision

I den bästa av världar blir inga foster utsatta för alkohol eller droger och det föds inga barn med skador. Dessvärre lever vi inte i den bästa av världar och steget dit är långt.

FAS-föreningens vision är att bidra till att skapa den näst bästa av världar. Det vill säga en värld där de barn, ungdomar och vuxna med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador som finns mitt ibland oss får sina behov tillgodosedda och kan utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

Genom att driva FAS-portalen hoppas vi komma ett steg närmare vår vision om den näst bästa av världar.

Vår vision