Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse består av:

Annika Andersson
Gnesta, ordförande

Birgitta Sjövall
Landskrona, sekreterare

Katarina Wittgard
Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson
Malmö, ledamot, webbadministratör

Eva Gustafsson
Oskarström, valberedare

Lennart Wittgard
Landskrona, kanslist

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant