Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse består av:

Annika Andersson
Gnesta, ordförande

Birgitta Sjövall
Landskrona, sekreterare

Katarina Wittgard
Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson
Administratör/webbansvarig

Eva Gustafsson
Oskarström, valberedare

Lennart Wittgard
Landskrona, kanslist

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant