FAS-föreningen

FAS-föreningen är en ideell intresseorganisation. FAS-föreningen äger och driver FAS-portalen.

Vi har medlemmar över hela Sverige, samt även från Norge och Danmark. Vår medlemsverksamhet vänder sig till dig som är förälder eller närstående till någon med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador och till dig som själv är drabbad.

FAS-föreningen erbjuder sina medlemmar:

  • Informationsmaterial
  • Rådgivning och stöd
  • Nyhetsbrev
  • Kontakt med andra familjer
  • Intyg för adoptionsansökningar

Medlemsträffar, lägerverksamhet, kurser och föreläsningar arrangeras efter önskemål från medlemmar. Tag kontakt för mer info!

 

Bli medlem