Nyhetsbrev

I FAS-föreningens nyhetsbrev juli 2017: Vi arbetar ständigt med att frågor som berör FASD ska nå ut i media. Det är därför mycket glädjande att SVT söndagen 23/7 tog upp ämnet FASD i flera av sina sändningar. Dessutom, Katarina Wittgard berättar om sina reflektioner efter en konferens i Rumänien samt en intervju med Svetlana Popova,  läkare och forskare som arbetar på uppdrag av WHO, som menar att alkoholkonsumtion under graviditeten bör erkännas som ett allvarligt folkhälsoproblem. Läs hela nyhetsbrevet här Juli 2017

----

Ur FAS-föreningens nyhetsbrev juni 2017: Det räcker inte att göra insatser för att barn ska få en uppväxtmiljö utan missbruk, man måste också bli medveten om att barnen kan ha livslånga hjärnskador orsakade av alkohol i fosterlivet! Vi berättar också om virutella socialkontor och vårdcentraler där du som arbetar med hälsa, vård och omsorg via kunskapsguiden.se kan öva dig i att ställa de svåra frågorna om familjesituationen. Läs hela nyhetsbrevet här Juni 2017

----

I FAS-föreningens nyhetsbrev för april får du bland annat tips om rolig träning för att hjälpa barn att lära sig korsa mittlinjen, något som är viktig för kognitiv och motorisk utveckling. I tidningen Lika värde, som ges ut helt gratis av Specialpedagogiska skolmyndigheten, hittar du många bra tips och råd som kan användas även hemma. Du som möter familjehem och adoptivföräldrar möter också barn med FASD. På FAS-portalen kan du hämta massor av fakta och användbara råd. April 2017

----

FAS-föreningens nyhetsbrev mars 2017 handlar denna gång om barns rätt och barns behov. Många föräldrar måste strida för att barnen ska få det de har rätt till. Borde vi istället prata om vad exempelvis skolan har skyldighet till? Mars 2017 

----

FAS-föreningen tipsar om intressanta webbkurser, en film om hur det är att som vuxen få veta att man har FASD, kampanjen "Du spelar roll" med mera... Februari 2017

----

FAS-föreningen har flyttat. Kognition, vad är det? Stöd och förståelse saknas, fastslås i ny rapport. "Every child has the right to..." December 2016 

Nyhetsbrev