Bloggarkiv

Blogg

Nyhetsbrev december 2017
Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan behöva psykologiskt stöd för att hantera sin vardag. Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder. Utbildningspaket från Socialstyrelsen, med mera...
Läs mer
Sveriges första informationsfilm om FAS!
För dig inom förskola/skola, eller vård/omsorg är det viktigt att känna till vad fosterskador av alkohol, FAS, kan innebära. Öka din kunskap på 1,45 minuter och hjälp oss sedan att dela filmen så fler får kunskap om denna funktionsnedsättning.
Läs mer
Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder
Gästskribent Jenny Rangmar: Många av dem som skadades som foster av att deras mamma drack alkohol under graviditeten mår dåligt i vuxen ålder och har genom livet upplevt ångest, depression och självmordstankar.
Läs mer
FASD, ADHD och Autism – likheter och skillnader
En vanlig fråga som ställs av såväl föräldrar som av personal som möter barn med FAS/FASD är hur beteendet hos dessa barn skiljer sig från beteendet hos barn med exempelvis ADHD.
Läs mer
Nyhetsbrev oktober 2017
Vi berättar hur du kan följa mediedebatten om alkohol under graviditet, du får erbjudande om texthjälp och tips om en gratis föreläsning om FASD i Malmö.
Läs mer
FAS-föreningen föreläser i Malmö 9 november
FAS-föreningens Katarina Wittgard och hennes son Karl, adopterad från Polen som fyraåring, med livslång erfarenhet av FAS föreläser i Malmö.
Läs mer
Aktuell debatt, ny sida på FAS-portalen
Då och då blossar det upp debatter kring alkohol och graviditet. FAS-portalen presenterar inlägg i debatten ur olika perspektiv.
Läs mer
Alkohol under graviditet – vilka råd ges i andra länder?
Är Sverige ett förmyndarland som vill bestämma över gravida kvinnor, som påstås i boken Praktika för blivande föräldrar? Eller följer vi övriga världens rekommendationer?
Läs mer
Svenska forskare slår fast; Agnes Wold har fel!
En häftig debatt har blossat upp efter att felaktiga och vilseledande uppgifter om riskerna med alkohol under graviditet presenterats i boken Praktika för blivande föräldrar av Cecilia Chrapkowska och Agnes Wold, Wahlström & Widstrand 2017.
Läs mer
”Ej bevisat skadligt” är inte det samma som bevisat oskadligt
Det är oerhört frustrerande när Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska ger ut en bok där man slår fast att 5-6 glas vin i veckan under graviditeten troligen inte är skadligt för fostret, med hänvisning till att det inte finns några vetenskapliga bevis för motsatsen.
Läs mer
Page 1 of 4 FirstPrevious [1]234 Last

Bloggarkiv

Blogg