Kategori

Arkiv

Blogg

FAS-föreningen presenterar: Ihsan Sarman
På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och förståelsen för dem som är drabbade. En av dem är dr. Ihsan Sarman som FAS-föreningen kom i kontakt med i början av 2000-talet.
Läs mer
SVT belyser FASD-problematiken
SVT tog den 23/8 2017 upp ämnet FASD i flera av sina sändningar och belyste bland annat bristen på kunskap om diagnosen och svårigheten att få rätt stöd för de drabbade.
Läs mer
FASD - en osynlig, men förebyggbar funktionsnedsättning
Det är viktigt att fastställa förekomsten av en sjukdom för att kunna göra politiska prioriteringar och planera hälso- och sjukvården.
Läs mer
Vi har kunskapen, resurserna och kompetensen, men vi är inte ens nära!
I Sverige bedrivs ytterst intressant och internationellt uppmärksammad forskning kring alkoholrelaterade fosterskador. Ändå ligger vi långt efter när det gäller att identifiera och diagnosticera barnen och - framför allt - tillgodose deras behov.
Läs mer
FAS-föreningen presenterar sig i Rumänien
För att förbättra villkoren för dem som lever med FASD och förebygga att fler drabbas krävs kunskap. Nätverkande och erfarenhetsutbyte är avgörande för att öka kunskapen om FASD, inte bara i Sverige utan i hela världen.
Läs mer
Testa virtuella socialkontor och vårdcentraler
För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg erbjuder kunskapsguiden.se virtuella socialkontor och vårdcentraler där du får öva dig i att ställa de svåra frågorna om familjesituationen.
Läs mer
Barn med FASD försvann efter rapport
Årets alkoholrapport från Systembolaget ingav hopp. Denna gång skulle nämligen barnen stå i fokus. Besvikelsen när Systembolagets pressmeddelande skickades ut blev därför stor.
Läs mer
Systembolagets Alkoholrapport 2017 har barn och familj som tema
Katarina Wittgard från FAS-föreningen var med när Systembolaget släppte Alkoholrapporten 2017 och anordnade frukostmöte på huvudkontoret.
Läs mer
Ansiktsförändringar visar alkoholexponering
De specifika ansiktsdragen vid FAS – korta ögonspringer, utslätad läppfåra, liten uppnäsa med mera - är väldokumenterade. Exakt när olika förändringar av ansiktskraniet sker, och vilka mängder alkohol som orsakar de olika dragen har man dock haft liten kunskap om.
Läs mer

Vem blir först?

Vem blir först?
Vem blir först i Sverige med att starta en "Pusselskola" för elever med FASD?
Läs mer
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last

Blogg