Styrelse och personal

FAS-föreningens styrelse består av:

Annika Andersson, Gnesta, ordförande

Birgitta Sjövall, Landskrona, sekreterare

Katarina Wittgard, Landskrona, kassör, kanslichef

Else Henriksson, Malmö, ledamot, webbadministratör

Eva Gustafsson, Oskarström, valberedare

Lennart Wittgard, Landskrona, kanslist

Jessica Mattson, Ingarö, revisor

Åsa Priebe, Nykvarn, revisorssuppleant